ثبت شرکت سهامی عام
بلاگ

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به چه معناست ؟

یک شرکت سهامی عام شرکتی می باشد که موسسان آن بخشی از سرمایه ی شرکت را به وسیله ی فروش سهام به مردم تامین می نمایند . به این طریق که موسسان در گذشته 20 درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده اند و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده کرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم کنند .

خصوصیات و ویژگی های شرکت های سهامی عام :

 • سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حداقل 5 میلیون ریال می باشد
 • یک شرکت سهامی عام برای فروش سهام می بایست اعلامیه پذیره نویسی منتشر کند بر خلاف شرکت سهامی خاص که این حق را نخواهد داشت
 • حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام باید 5 نفر باشد
 • اظهارنامه ثبت شرکت در شرکت سهامی عام به امضای موسسان خواهد رسید
 • تشکیل مجمع عمومی موسسان در شرکت های سهامی عام ضروری می باشد
 • در یک شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس 20 دصد از سرمایه توسط موسسان شرکت تعهد و حداقل 35 درصد توسط آن ها به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود و باقیمانده آن از طریق فروش سهام عموم تامین می شود
 • انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی عام ممکن خواهد بود
 • امضای ورقه تعهد سهم در یک شرکت سهامی عام مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می باشد

مراحل تاسیس و ثبت یک شرکت سهامی عام

1- در ابتدا چند نفر به عنوان موسسان شرکت ، قسمتی از سرمایه شرکت مورد نظر را ، در حسابی بانکی به نام ( شرکت در شرف تاسیس ) می سپارند

2- پس از آن اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای تمامی آن ها رسیده باشند ، تسلیم می گردد .

اگر شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تحویل این اظهارنامه به ثبت نرسد ، به درخواست هر یک از موسسان ، مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می کند تا موسسان با رجوع به بانک مربوطه تعهدنامه و وجوه خود را دریافت کنند .

3- مرجع ثبت شرکت ها بعد از تطبیق مندرجات آن ها با قوانین و مقررات موجود ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می نماید .

4- اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها ، بعد از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می گردد .

5- این اعلامیه توسط موسسان در روزنامه ها چاپ می شود و در بانکی که پذیره نویسی در آنجا صورت می گیرد نیز نصب می گردد . در اعلامیه پذیره نویسی ، موسسان مهلتی برای رجوع افراد به بانک و پذیره نویسی تعیین نموده اند .

6- در اعلامیه پذیره نویسی درج می گردد که هر شخص پذیره نویس می بایست حداقل چه تعداد سهام را پذیره نویسی کند . امکان دارد هیچ حداقلی در این خصوص در نظر گرفته نشود .

7- در اعلامیه پذیره نویسی درج می گردد که هر فرد پذیره نویس می بایست حداقل چه میزانی از مبلغ سهامی که آن را تعهد کرده باشد ، به صورت نقدی پرداخت نماید .

8- ظرف این مهلت افراد به بانک مربوطه مراجعه می نمایند و ورقه ای به اسم ورقه (تعهد سهم) را امضاء می نمایند و مبلغی را که می بایست به صورت نقدی پرداخت نمایند ، تادیه می نمایند . به این کار آن ها پذیره نویسی می گویند . ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می شود ، که یکی از آن ها در نزد بانک باقی می ماند و دیگری به پذیره نویس تحویل می شود .

9- مهلت پذیره نویسی قابل تمدید می باشد . این مدت فقط برای یک بار قابل تمدید می باشد .

10- بعد از گذشت مهلت پذیره نویسی ، موسسان حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می نمایند .

11- موسسین بعد از احراز این مساله که همه ی سرمایه شرکت تعهد گردیده و حدقل 35 درصد آن تادیه شده است ، تعداد سهام تمامی تعهد کنندگان را تعیین کرده و مجمع عمومی موسس را دعوت می نمایند .

13- مدیران و بازرسانی که توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می گردند ، می بایست به صورت کتبی قبول سمت کنند . این کار دال بر آن می باشد که آن ها با علم به تکالیف این سمت ، عهده دار آن شده اند .

14- از تاریخ قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسین شرکت تشکیل شده محسوب می شود .

15- اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس ، صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسین به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می شود و در نهایت شرکت به ثبت خواهد رسید .

16- بدیهی می باشد که مدارک ذکر شده در بند قبل توسط مدیران منتخب به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می گردد .

17- تا تشکیل اولین مجمع عمومی سالانه ، دعوت ها و اطلاعیه های شرکت در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود . یکی در روزنامه تعیین شده توسط مجمع عمومی موسس و دیگری روزنامه ای که توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می گردد .

18- موسسان شرکت نسبت به همه ی کارها و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند چه شرکت تشکیل گردد و چه تشکیل نگردد .

مدارک لازم برای ثبت یک شرکت سهامی عام :

 • 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسان متضمن تصویب اساسنامه تعیین ، اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسین و روزنامه های کثیرالانتشار
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوطه در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسان
 • 2 نسخه طرح اساسنامه تکمیل گردیده
 • اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار
 • 2 نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 • 2 نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که باید به امضای همه ی موسسان رسیده باشد
 • 2 نسخه اظهارنامه ی تکمیل گردیده
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه
 • اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
 • 2 نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت
منبع صداقت ثبت هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
این مقاله چطور بود؟
[: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *