ثبت موسسه حقوقی
بلاگ

ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی چگونه است؟! و مدارک لازم جهت ثبت آن چیست!!

با وجود این‌که مؤسسات حقوقی درواقع زیرمجموعه مؤسسات غیرتجاری می باشند لازم است قبل از آنکه راجع به مدارک و اسناد لازم جهت ثبت مؤسسه حقوقی توضیح داده شود برای آشنایی بیشتر ابتدا به مؤسسه غیرتجاری و شرایط ثبت آن اشاره کنیم.

مؤسسات غیرتجاری چیست؟ و شرایط ثبت آن چگونه است ؟!

مؤسسات حقوقی زیرمجموعه مؤسسات غیرتجاری بوده و مؤسسات غیرتجاری دارای اهداف و مقاصد غیرتجاری مانند امور علمی یا ادبی و امثال آن هستند و این‌که مؤسسین و تشکیل‌دهندگان آن‌ها می توانند قصد انتفاق داشته باشند یا برعکس بنابراین می‌توان گفت کلیه مؤسسات و سازمان‌هایی که برای اهداف غیرتجاری تشکیل می‌شوند و جزو دستگاه‌های دولتی نیستند موسسه غیر تجاری می باشند سازمان‌ها و مؤسسات غیرتجاری مانند کانون های وکلا انجمن‌های علمی و غیره
مؤسسات غیرتجاری درواقع شخصیت حقوقی خواهند داشت و در دفاتر خصوصی که وزرات دادگستری طبق آیین‌نامه خود تعیین کرده‌اند ثبت می گردنند بنابراین قبل از ثبت این قبیل مؤسسات دارای رسمیت نبوده و در حقیقت از نظر قانونی موجودیتی نخواهند داشت

شرایط ثبت مؤسسات غیرتجاری

• حداقل تعدادی که شرکا باید برای ثبت مؤسسه اقدام کند ۲ نفر و حداکثر بدون محدودیت هستند
• در مؤسسات غیرتجاری انتخاب بازرس اجباری نبوده اما می‌توانند دارای ۱ بازرس باشند
• حداقل تعداد مدیرانی که در این مؤسسات باید حضور یابند ۲ نفر بوده و می‌بایست به سن قانونی ۱۸ سال رسیده باشند
• سرمایه‌ای که جهت ثبت مؤسسه حقوقی نیاز است حداقل 100 هزار تومان می باشد

ارکان مؤسسه‌های حقوقی چیست؟!

هر مؤسسه‌ی حقوقی دارای ارکان ذیل می باشد: 


مجموعه عمومی (مدیر یا مدیرها) 


زمانی که ماده ۱۰ آئین نامه مربوط به ثبت مؤسسات حقوقی، مجموعه عمومی منحصراً از ۱ اجتماع اعضا و سهام‌دار تشکیل شده. تاریخ و ترتیب تشکیل و نحوه رای بر مجموعه را اساس‌نامه معین کرده است مجموع عمومی ممکن است به صورت عادی یا به صورت فوق‌العاده و تشکیل شود.
مؤسسه حقوقی باید طبق اساس‌نامه حسب مورد به وسیله تمامی مدیران یا مدیرها منتخب و از بین اعضای مجموعه اداره شده حد و مرز اختیارات مدیر یا مدیران را مجموعه‌ای عمومی تعیین می کند درهرحال تمامی مدیر یا مدیرها مسئول درست اداره کردن مؤسسه حقوقی از هر حیث می‌باشند.

مدارک و اسنادی که برای ثبت مؤسسه حقوقی لازم است

  1. دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه حقوقی که باید به صورت چاپ می‌باشد.
  2. دو نسخه اساس‌نامه که حتماً باید تکمیل شده باشد.
  3. دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین
  4. دو نسخه مربوط به صورت‌جلسه هیئت مدیره یا رکن اداره کننده مؤسسه حقوقی کپی برابر اصل تمامی مدارک احراز هویت مؤسسین و مدیران مؤسسه حقوقی
  5. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی مؤسسه حقوقی
  6. حداقل باید یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت مدرک تحصیلی کارشناس حقوقی داشته باشد باید این مدرک تحصیلی متعلق به یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت بوده تا بتوان به ثبت مؤسسه حقوقی اقدام کرد.
  7. ارائه گواهی‌نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی آن که باید در ۲ نسخه چاپی باشد و چنانچه مؤسسه حقوقی در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است باید گواهی‌نامه تصدیق آن هم وجود داشته باشد. 
  8. اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوط و در مواردی ثبت موضوع موسسه حقوقی نیاز به مجوز دارد.
نکته : تمامی اوراق تقاضا نامه ها باید از محل اداره ثبت شرکت‌ها تهیه شده باشد.

ارائه خدمات علمی و آموزشی و تمامی خدمات شهری مانند کمک های انسانی در قالب ۱ شخصیت حقوقی بوده و به همین دلیل تمامی مؤسسات غیرتجاری به ۲ دسته مستقیم تقسیم می‌شوند:


الف: مؤسساتی که قصد آن‌ها تشکیل جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست این‌گونه مؤسسات اصطلاحاً مؤسسات غیرانتفاعی بوده و کلیه فعالیت‌های اجتماعی آن نوع از قبیل انجمن‌های اسلامی تخصصی و علمی خاص و اصحاب و سیاسی و مؤسسات خیریه صندوق‌های قرض‌الحسنه در قالب این‌گونه مؤسسات می باشد و مؤسسین آن‌ها هنگامی که درخواست ثبت می کنند توسط اداره ثبت شرکت‌ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شده و سپس از فصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت آن‌ها اقدام می‌شود.


ب: مؤسساتی که مقصود آن‌ها تشکیل و جلب منافع مادی و سیم این منابع بین اعضای خود یا غیر هستند این‌گونه مؤسسات مؤسسات غیرتجاری نامیده شده و فعالیت‌های آن‌ها از قبیل آموزشگاه‌های علمی و فنی کلاس‌های زبان و مدارس غیرانتفاعی و غیره بوده که در زمینه‌های فوق در قالب مؤسسات غیرتجاری می باشند و مؤسسین باید پس از ثبت رساندن مؤسسه خود اقدام به مجوز فعالیت بکند.

شرایط اعضای مؤسسه حقوقی برای ثبت آن

همان‌طور که گفته شد مؤسسه‌ای حقوقی ۱ شخصیت حقوقی است که منحصراً توسط ۱ یا چند وکیل دادگستری تحت هر نام و عنوانی برای انجام وکالت مشاوره و به‌طورکلی امور حقوقی طبق مقررات قانونی ثبت و آیین‌نامه‌های مذکور اداره می شود بنابراین اعضای مؤسس باید دارای شرایطی باشند که عبارت‌اند از:


1. تمدید مستمر پروانه وکالت خود
2. نداشتن هیچ‌گونه سابقه محکومیت کیفری و انتظامی که از درجه ۴ به بالا باشد
3. عدم به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت
4. نداشتن هیچ‌گونه دفتر وکالت و عضویت در مؤسسات وکالتی مشابه دیگر


هر یک از اعضای مؤسس باید شرایط درج شده در این ماده را داشته باشد و اگر فاقد آن باشد از عضویت محروم شده و درصورتی که با خروج عضو از ضلع تعداد اعضا از حد نصاب مقرر کمتر باشد باید اعضای باقی‌مانده مؤسسه مکلف‌اند ظرف مدت ۳۰ روز ضمن اعلام مراتب محرومیت عضو خود به کانون وکلا جایگزینی عضو جدید اقدام کرده و شرایط با نظارت و تاکید کانون وکلا اقدام کنند.

دیگر شرایط ثبت مؤسسه حقوقی عبارت‌اند از:

ثبت مؤسسه حقوقی باید دارای ارائه پروانه تاسیس از قوه قضاییه باشد که در مدتی که در پروانه تهیه‌شده باید تمدید و ثبت شود و تابع تمامی پرونده باشد سر به در مؤسسه حقوقی باید ۱ یکی از وکلای مؤسسه دارای بیش از ۱۰ سال سابقه وکالت در دادگستری باشند چون تابعیت مؤسسه ایرانی است و باید هیچ اکثریتی قابل تغییر نمی‌باشد سرخ مؤسسه حقوقی باید دارای اساس‌نامه ای باشد که از سوی دفتر کانون وکلا ثبت و تایید شده باشد و اداره ثبت شرکت‌ها نیز آن را به ثبت رسانده باشند.
در اساسنامه‌ای که باید نام مؤسسه حقوقی و اعضای مؤسس آن مشخص باشد اقامت گاه قانونی آن نیز قید شده و هر تغییری که در اساس‌نامه و ارکان مؤسسه داده می‌شود باید مورد تأیید کانون وکلا قرار گرفته باشد و در دفتر کانون ثبت و نسخه‌ای که آن تایید شده است توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود سرقت مؤسسه حقوقی موظف است که ظرف ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ انتشار آگهی خود ۱ نسخه از آن را به کانون وکلا تسلیم کند.

موضوع مؤسسه حقوقی و نام آن باید در بند ۲ اساس‌نامه موضوع این نوع مؤسسات که عبارت‌اند از مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکلا از طریق وکلای معتبر دادگستری قید شود و همین عبارت کلیه امور حقوقی را شامل می‌شود.
نام مؤسسه حقوقی در ابتدا باید انتخاب شده و کلمه مؤسسه نیز در آن قید شود استفاده از کلماتی مانند حقوق شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شوند و در بررسی نام و نام های درخواستی باید رعایت عدم سابقه و تشابه جزئی از نام رعایت شود تمامی نام‌های انتخابی باید دارای معنی و حداقل مقدور به معنی نام شرکت را و حوزه فعالیت‌های آن را نشان دهد اذنی که به عنوان اسم مؤسسه حقوقی معرفی می‌شود باید دارای ۳ سیلاب باشد اسم خاص بوده و نباید لاتین باشد و هیچ‌گونه واژه بیگانه‌ای نباش نداشته باشد و کاملاً فارسی باشد نام انتخاب‌شده باید مطابق با فرهنگ اسلامی نیز باشد.

منبع صداقت ثبت هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
این مقاله چطور بود؟
[: 2 میانگین: 4]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.