مزایا و معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مزایا و معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مزایای شرکت های با مسئولیت محدود : • حداقل دارایی برای این نوع شرکت پیش بینی نگردیده است .• شرکت با مسئولیت محدود می تواند فقط با حضور 2 شریک هم تشکیل شود .• در یک شرکت با مسئولیت محدود 1 نفر یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف امکان دارد از خارج از