ثبت شرکت و اخذ اقامت درعمان

در این مقاله به بررسی مدارک لازم برای ثبت شرکت پرداخته و هم‌چنین به مراحل ثبت شرکت در عمان می‌پردازیم. در پایان، به بحث گرفتن اقامت از این طریق نیز اشاره‌ای خواهیم داشت.   مدارک لازم برای ثبت شرکت در عمان چند دسته است؟ مدارک لازم برای ثبت شرکت در کشور عمان شامل دو دسته