همه چیز در مورد شرکت های هلدینگ

همه چیز در مورد شرکت های هلدینگ

این شرکت دارای اسامی متعددی است مانند: شرکت مادر،شرکت اصلی، ،شرکت مالک،شرکت کنترل کننده و شرکت صاحب سهام یک شرکت هلدینگی به شرکتی گفته می شود که از نوع شرکت های سهامی ( عام یا سهامی خاص ) می باشد و همین طور مالکیت حداقل بیش از 50 درصد از سهام یک یا چند شرکت