ثبت نرم افزار

ثبت اختراع نرم افزار

با توجه به اهمیت و کاربرد بسیار بالای نرم افزارهای رایانه ای در زندگی ما آنها روز به روز نقش خود را در زندگیمان پر رنگ تر می کنند. از این رو شرکت های بزرگ همواره به دنبال ثبت اختراع نرم افزار جدید می باشند تا بتوانند قابلیت های جدیدی برای انجام کارهای روزمره مان