تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

تفاوت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

به موسسات و شرکت هایی که دارایی ثبت آن ها در موقع تشکیل شرکت تنها به وسیله ی سهامداران تأمین می گردد ، شرکت سهامی خاص می گویند .هنگام ثبت یک شرکت سهامی خاص و بعد از تایید اسم اولیه باید حداقل 35 درصد دارایی شرکت در یکی از شعب بانک ها در وجه شرکت

ویژگی های ثبت شرکت سهامی خاص

ویژگی های ثبت شرکت سهامی خاص

اگر قصد ثبت شرکت سهامی خاص را دارید تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا از مو به موی شرایط و ویژگی های این نوع از شرکت ها مطلع شوید!  سرمایه و بودجه شرکت حداقل می بایست 1 میلیون ریال باشد . یک شرکت سهامی خاص نخواهد توانست سهامش را برای پذیره نویسی و

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به چه معناست ؟ یک شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که همه ی سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسان آن تامین می گردد . زیرا که تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با مراحلی بسیار طولانی همراه می باشد . مواد اصلاحی قانون تجارت ایران برای کار های ساده تری که