تمدید برند تجاری

تمدید برند تجاری

با زیاد شدن رقابت ها در بازار کنونی ، مردم به دنبال جذب مشتری های بیشتری می باشند . از سوی دیگر صاحبان کسب و کارها به دنبال این می باشند که بتوانند مشتریانی را جذب کسب و کار خود نمایند و ماندگار باشند و روابطشان ماندگار بماند . به همین دلیل یکی از نکات