تبدیل شرکتهای مسئولیت محدود به سهامی خاص و بالعکس

تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس

شرکت سهامی خاص چیست ؟ شرکت های سهامی خاصی نوعی از شرکت ها می باشند که همه ی سرمایه ی آنها به وسیله موسسان آن تامیین می گردد . در ایجاد یک شرکت سهامی عام مراحل تقریبا طولانی وجود دارد . برای انجام کارهای ساده‌ تری که به صورت طبیعی سرمایه داران کمتری در آن