اخذ کداقتصادی در تهران

اخذ کد اقتصادی در تهران

شهر تهران که از آن به عنوان کانون اقتصادی کشور یاد می‌شود، به عنوان پایتخت کشور، بسیاری از مناطق صنعتی کشور را در خود جای داده است. جمعیت زیاد این استان علاوه بر توسعه کسب و کارها سبب به وجود آمدن بازار فروش بسیار قوی در این شهرستان گردیده است. فعالیت‌های بین المللی شهر تهران