اخذ کارت بازرگانی در کرمان

فردی که می خواهد اقدام به واردات و صادرات در عرصه تجارت انجام دهد نیاز به کارت بازرگانی دارد و این کارت به عنوان مجوزی جهت انجام این کار صادر می گردد. این فعالیت از تجارت برون مرزی را شامل می شود تا ترخیص کردن کالا و واردات از مناطق آزاد و کار در گمرک