آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی
بلاگ

آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی

بمنظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده، بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را از طریق انتشار آگهی و یا سایر وسایل رایج و متداول منتشر می نمایند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی، پیش بینی گردیده که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجارتی باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد. بر این اساس متقاضی ثبت فعالیت تجارتی می بایست هزینه انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی را طبق مندرجات مفاد ثبت مورد نظر بحساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا مراتب متعاقباَ پس از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

استعلام شماره ثبت شرکت

– طریقه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

– اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن قانونی اطلاع رسانی حقوقی، روزنامه ای است که کلیه ی قوانین و مقررات و مسائل و موضوعات حقوقی جهت اطلاع عموم در آن درج می گردد. این روزنامه سند رسمی و دولتی محسوب می شود و از لحاظ ساختار زیر نظر قوه قضاییه است. قابل توجه است  انتشار موارد ذکر شده در آن موجب رسمیت آن ها خواهد شد.

وظیفه روزنامه رسمی، چاپ و انتشار همه قوانین و مصوبات مجلس، آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری است. مطابق اصل شصت و نهم قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

از سایر وظایف و اختیارات روزنامه رسمی عبارتند از:

چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری

– درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که طبق قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد .

– انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد 324 و 327 قانون تجارت.

– انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده 20 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310

– انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیتهاو …مصوب 1/4/1310

– انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1328

– انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده 6 نظامنامه قانون تجارت مصوب سال 1311 وزارت دادگستری

همچنین بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.

1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

2-تصویر ترازنامه

3-کاهش یا افزایش سرمایه

4-تغییرات اساسنامه

5-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد. لذا علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجارتی که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه، انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.

برای  ثبت آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و همچنین پرداخت هزینه آگهی، پس از تایید تمام مدارک و دریافت شماره ثبت شرکت، به سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www.rrk.ir  مراجعه نمایید و مراحل مربوطه را با دقت انجام دهید. همان طور که گفتیم هزینه ی آگهی نیز از طریق همین سامانه قابل پرداخت است. پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، با وارد نمودن اطلاعات کارت بانکی و پرداخت هزینه ی مربوطه، شماره پیگیری به شما ارائه می شود که می توانید از آن صفحه پرینت بگیرید. در آگهی ثبت شرکت که چاپ می شود اطلاعاتی نظیر نوع فعالیت و نام شرکت درج می گردد. جهت استعلام شرکت های ثبت شده می توانید از طریق همین سامانه اقدام نمایید و پرینت روزنامه ی رسمی ثبت شرکت خود رانیز از همین طریق داشته باشید.

هزینه های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن، همچنین ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.

طریقه ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

برابر تکالیف مصرح قوانین حاکم (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها)؛صاحبان اشخاص حقوقی در حوزه شرکت ها و موسسات غیر تجاری  مکلفند نسبت به انتشار آگهی ثبت شرکت و سایر تغییرات پس از ثبت در روزنامه رسمی و عنداللزوم روزنامه های کثیرالانتشار برابر سوابق ثبتی و مفاد اساسنامه اقدام نمایند.

– ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

– شرایط ثبت شرکت مهندسی

– ثبت شرکت در کانادا

لذا بدلیل جایگاه انتشار در روزنامه رسمی و عنداللزوم روزنامه های کثیرالانتشار صاحبان اشخاص حقوقی به شرح قوانین و تکالیف قانونی با دقت نسبت به پیگیری اجرای این تکالیف،اقدامات لازم را معمول نمایند تا با موانع و مشکلات جدی مواجه نگردند.

دارندگان آگهی برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی، می بایست پس از انجام مراحل قانونی و ثبت آگهی خود در ادارات ثبت،تمامی مراحل را از طریق پورتال روزنامه رسمی کشور به آدرس         http://www.rrk.ir انجام دهند و هزینه ی انتشار آگهی را نیز صرفاَ به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

روش ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی:

برای این منظور پس از مراجعه به سامانه مذکور می بایست در قسمت ثبت نام کاربر جدید کلیک نمایید و شماره موبایل را جهت دریافت پیامک وارد کنید.در مرحله بعدی، آدرس و کدپستی را جهت دریافت نسخه کاغذی روزنامه  درج کنید.

سپس با ورود به صفحه شخصی من،با کلیک بر روی قسمت هزینه آگهی  ،شماره مکانیزه 18 رقمی را وارد نمایید و با وارد نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را درج کنید.با پرداخت هزینه ی آگهی شماره پیگیری به شما داده می شود که از طریق این کد،بدون نیاز به مراجعه ی حضوری می توانید کلیه مراحل ثبت آگهی خود را پیگیری نمایید.لذا این شماره را تا انجام کامل مراحل آگهی حفظ نمایید.

وضعیت آگهی می تواند یکی از حالت های ذیل را داشته باشد:

1-دریافت شده از ثبت:

یعنی هزینه آگهی توسط متقاضی پرداخت نشده است و یا پرداخت هزینه با موفقیت انجام نشده است و می بایست جهت چاپ آگهی،با انتخاب پرداخت آنلاین مبلغ آگهی ؛اقدام به پرداخت هزینه آگهی نماید.

2-آماده ارسال به چاپ

در این حالت هزینه چاپ با موفقیت انجام شده و جهت چاپ ارسال شده است.

3-در حال انتشار امضا نشده

یعنی آگهی در حال چاپ است اما هنوز امضاء نشده است.

4-انتشار یافته امضا نشده

یعنی آگهی چاپ شده و در سایت موجود است ولی هنوز نسخه امضا شده آن صادر نشده است.

5-انتشار یافته امضا شده

یعنی آگهی چاپ شده است.

با گذشت 5 روز کاری آگهی شما در پورتال روزنامه رسمی کشور منتشر و نسخه الکترونیکی معتبر آن قابل دریافت خواهد بود.همچنین فایل PDF آن را می توانید از قسمت پیگیری آگهی دانلود کنید.

قابل توجه است ،دریافت نسخه کاغذی چاپ شده،همانند گذشته از طریق مراجعه حضوری و یا درخواست ارسال پستی به متقاضی انجام می گیرد.همچنین،تمامی آگهی اشخاص حقوقی جهت اصالت سنجی بصورت رایگان در پایگاه http://agahi.ssaa.ir در دسترس خواهد بود.

بدیهی است،مسئولیت عدم درج آگهی در روزنامه رسمی به عهده متقاضی می باشد و واحد ثبت شرکت ها و دفتر پستی هیچگونه تعهدی را در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی باشند.

علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجاری که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه،انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.در ذیل به برخی از مواد قانونی در این رابطه می پردازیم.

-هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش،حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.

-تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود.در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

-مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.

-پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را  استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک اطلاع دادستان شهرستان(در حال حاضر دادستان عمومی و انقلاب)محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

-در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفاء از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید.در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هر گاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور در این ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 این قانون ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است.

تقسیم دارایی شرکت های مذکور در ماده 214 بین شرکاء،خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آنکه قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

-ابطال سند فوراَ به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

-تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه کتباَ به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود.مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه،به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

-نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

-آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد.نسخه یی از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده می شود.

-همین که صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده تنظیم گردید،مدیر تصفیه به وسیله اعلان در مجله رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر به طلبکاران احتمالی اخطار می نماید که در مدت های ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.اعلان مزبور باید در دو دفعه و به فاصله پنج روز منتشر شود.

-مدیر تصفیه می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراَ از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد.مدیر تصفیه باید فوراَ به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد و مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند.در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.

منبع صداقت ثبت هرگونه کپی‌برداری پیگرد قانونی دارد.
این مقاله چطور بود؟
[: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.