تفاوت مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

تفاوت مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

منطقه آزاد تجاری به چه معناست ؟ منطقه آزاد تجاری ناحیه ای می‌باشد که اکثرا در داخل یا کنار یک بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با دیگر مناطق دنیا مجاز است.  در این ناحیه‌ی جغرافیایی‌، قوانین گمرکی کشور اجرا نمی‌گردد ! و برای راحتی در کار واردات و صادرات کالا و