مراحل اخذ گواهی CE

مراحل اخذ گواهی CE

نماد CE یک علامت صدور گواهینامه است که نشان دهنده انطباق با استانداردهای بهداشتی، ایمنی و حفاظت از محیط زیست برای محصولات فروخته شده در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) است. نماد CE همچنین در محصولات فروخته شده در خارج از منطقه اقتصادی اروپا که مطابق با استانداردهای منطقه اقتصادی اروپا تولید شده اند، یافت می