ثبت شرکت در مشهد

ثبت شرکت در مشهد

شهر مشهد که همواره به عنوان یکی قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور شناخته می‌شود، پس از شهر تهران به عنوان دومین شهر بزرگ کشور از نظر جمعیت و وسعت محسوب می‌شود. در این شهر صنایع پررونق و خدمات بسیار متنوعی وجود دارند که موجب توسعه وضعیت اقتصادی در این شهر و استان گردیده‌اند. وجود صنایع