نظام صنفی رایانه ای و شرایط عضویت در آن

نظام صنفی رایانه ای و شرایط عضویت در آن

سازمان نظام صنفی رایانه ‌ای جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ بر اساس قانون حمایت از پدید آورندگان نرم ‌افزار و آیین ‌نامه مصوب هیئت وزیران فعالیت خودش را آغاز نمود. سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان گسترده ترین مجموعه مردمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با تلاش های شبانه روزی فعالان صنعت