ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به چه معناست ؟ یک شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که همه ی سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسان آن تامین می گردد . زیرا که تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با مراحلی بسیار طولانی همراه می باشد . مواد اصلاحی قانون تجارت ایران برای کار های ساده تری که