ویژگی های ثبت شرکت سهامی خاص

ویژگی های ثبت شرکت سهامی خاص

اگر قصد ثبت شرکت سهامی خاص را دارید تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا از مو به موی شرایط و ویژگی های این نوع از شرکت ها مطلع شوید!  سرمایه و بودجه شرکت حداقل می بایست 1 میلیون ریال باشد . یک شرکت سهامی خاص نخواهد توانست سهامش را برای پذیره نویسی و