همه چیز درمورد پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر تجاری

 هر فرد سرمایه گذار و هر موسسه یا شرکت و یا سازمانی که مشمول قوانین مالیات است ، می بایست همه ی کارها و امور مالیش را در مکانی که قانون تعیین کرده ثبت نماید. قوانین و مقررات کشور برای ثبت و نگهداری امور مالی سرمایه گذاران ، شرکت ها و موسسات ، دفاتر پلمپی