راهنمای ثبت هلدینگ

راهنمای ثبت هلدینگ

بسیاری از شرکت‌ها با توسعه کسب و کار خود اقدام به تاسیس شرکت‌های جدیدی می‌کنند و یا برای انجام گسترده تر فعالیت‌های خود اقدام به خرید شرکت‌های جدید می‌کنند و در نهایت همه شرکت‌ها را به زیر مجموعه یک شرکت اصلی در می‌آورند و یک هلدینگ تشکیل می‌دهند. هلدینگ‌ها از لحاظ اقتصادی و مالی یک