همه چیز درمورد ثبت شرکت نسبی

همه چیز درمورد ثبت شرکت نسبی

بر طبق ماده ی ۱۸۴ قانون در اسم یک شرکت نسبی می بایست جمله شرکت نسبی و حداقل اسم یک نفر از شریکان قید شود . در صورتی که اسم شرکت شامل نام های همه ی شریکان نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر گردید عبارتی مثل شرکا یا برادران ضروری می