ثبت شرکت در یزد

یکی از مرکزی ترین نقاط ایران استان یزد می باشد. پاک و مقدس بودن در منابع تاریخی تعبیری از بزد است. یزد در تابستان و بهار آب و هوای گرم و خشکی دارد و در پاییز و زمستان هوای یزد سرد و دارای کمی رطوبت است. معادن و صنایع در یزد نشان دهنده اقتصاد این