ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان

ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان

به شرکت هایی که در زمینه ی گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتیجه های تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در زمینه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا فعالیت می کنند ، شرکت یا موسسه دانش بنیان می گویند . انواع شرکت ها و موسسات