ثبت برند در قزوین

ثبت برند در قزوین

موقعیت اقتصادی قزوین شهر قزوین به عنوان شهری که سابقه‌ی فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی در آن به عصر صفوی بازمی‌گردد و زمانی از آن به عنوان شاهراه اقتصادی جاده ابریشم نام برده می‌شد، امروزه نیز از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود که کمک شایانی به رشد اقتصادی و خودکفایی کشور نموده است. بر همین