سیستم ثبت مادرید

سیستم ثبت مادرید چیست و کدام کشورها عضو آن هستند

ثبت جهانی برند در کل به دو روش موافقتنامه های Trips و مادرید صورت میگیرد. هر یک از این توافق نامه‌ها برای ثبت شرکت ها (مثلاً ثبت شرکت مهندسی) قوانین خاصی دارند. موافقت نامه Trips مطابق قوانین جهانی WTO صورت گرفته است. این توافقنامه را بیش از 150 کشور امضا کرده اند و عضو آن