اخذ کارت بازرگانی در جزیره کیش

اخذ کارت بازرگانی در جزیره کیش

خلیج فارس در حقیقت قطب اقتصاد ایران است که علاوه بر شناخته شدن به عنوان منطقه نفتی کشور، نقش بسیار مهمی در مبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان ایفا می‌کند. جزیره کیش به عنوان یکی از مهم‌ترین جزایر خلیج فارس از گذشته تاکنون مورد توجه بازرگانان قرار گرفته است. جزیره کیش به عنوان یک